+386 2 530 20 50 info@audit.si

Rešitve

Celovita ponudba storitev, ki jo predstavljamo, zajema:

Vse vrste revizij:

 • Revizije letnih računovodskih izkazov
 • Revizije za namen prisilnih poravnav
  Revizije za potrebe pri statusnih spremembah
 • Revizije poslovanja
 • Skrbni pregledi (due diligence)
 • Dogovorjeni posli
 • Preiskovalni posli
 • Ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije
 • Preizkušanje računovodskih izkazov

Revidiranje na področju:

 • Gospodarstva: kovinske industrije, barvne metalurgije, transporta, cestnega gospodarstva, avtomobilske industrije, gradbeništva, hotelirstva, tiskarstva in trgovine
 • Gospodarskih javnih služb (komunalna podjetja itd.)
 • Finančnih in holdinških družb
 • Proračunskih uporabnikov (občine, zavodi itd.)

Za uspešno in strokovno delo smo si pridobili licence in pooblastila:

 • Pooblaščeni revizor, Državni notranji revizor, Preizkušeni notranji revizor, Revizor
 • Ocenjevalec vrednosti podjetij
 • Davčni svetovalec
 • Borzni posrednik
 • Sodni izvedenec za ekonomijo (davki, računovodstvo, finance)
 • Sodni izvedenec za ekonomijo (revizija in vrednotenje podjetij)